Skriv ut den här sidan

Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactive Disorder. 

Kärnsymtomen vid ADHD är problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.

Andra vanligt förekommande problem vid ADHD är att man har svårt med minnet, med att planera och organisera vardagen samt kan ha problem med snabba humörväxlingar.

För att få diagnosen ska kärnsymtomen ha varit tydliga redan under barndomen, och ungefär hälften av barnen fortsätter att ha kvarvarande symtom även i vuxen ålder.

Utredning och behandling

Misstänker du att du har ADHD rekommenderar vi att du kontaktar din husläkare eller närmaste allmänpsykiatriska mottagning för en första bedömning och eventuellt fördjupad utredning.

Har du redan fått diagnosen och är patient på ADHD/Autismprogrammet inom Psykiatri Sydväst har du nu möjlighet att anmäla dig till studien.

Kontaktperson

Vid eventuella frågor kontakta projektansvariga på telefonnummer 08-1234 83 58.