Skriv ut den här sidan

Om behandlingen

Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform som tydligast visat sig effektiv vid flertalet former av psykisk ohälsa. KBT är därför den behandling vi erbjuder på Internetpsykiatri.

Metoden bygger på att patienten själv är aktiv och engagerad i sin behandling. Kognitiv beteendeterapi går ut på att förändra tankar och beteenden för att kunna må bättre och nå mål man värderar som viktiga.

Internetbehandling för ADHD

Vi driver ett forskningsprojekt för att utvärdera om internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa vuxna med ADHD-problematik.

Under behandlingstiden har du kontakt med en psykolog som hjälper och stöder dig i förändringsarbetet. Målet är att öka din förmåga att hantera de problem som är vanligt förekommande för personer med ADHD-problematik, såsom organisering av vardagen, impulskontroll och känslohantering.

Vad innebär det att behandlingen sker inom ramen för ett forskningsprojekt?

Internetbehandlingen för ADHD ingår inte i Internetpsykiatris ordinarie behandlingsutbud utan erbjuds inom ett forskningsprojekt i samarbete med ADHD/Autismprogrammet på Psykiatri Sydväst.

Att behandlingen sker inom ramen för en studie innebär för dig som behandlingsdeltagare att den är helt gratis.