Skriv ut den här sidan

Om behandlingen

Internetbehandling för sömnproblem med depression – studie för boende i Stockholm.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling mot både insomni och depression. Tidigare studier har visat att självhjälp utifrån en bok eller via internet, särskilt när den vägleds av en KBT-kunnig behandlare, har en bra effekt.

Insomni och depression

Man har tidigare antagit att deprimerades sömnproblem främst beror på depressionen och att depressionen måste behandlas i första hand.

Nyare studier visar att sömnproblem i sig är en riskfaktor för nedstämdhet och depression. Det finns även tecken på att depressionen i sig blir förbättrad av KBT för insomni. Därför kommer vi i en studie nu särskilt att undersöka hur sömnproblem hänger ihop med nedstämdhet och depression.

Endast boende i Stockholm kan delta och genomgår bedömningar via frågor på internet, en telefonintervju och ett besök på Internetpsykiatri. De som inkluderas i studien kommer att lottas mellan två behandlingar som handlar om både insomni och depression.

Båda behandlingarna bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Studien är gratis och genomförs i samarbete med Karolinska Institutet.

OBS! Anmälan till studien är nu stängd på grund av högt söktryck. Alla som tidigare har lämnat en intresseanmälan kommer att kontaktas i turordning. Studien kan komma att öppna för anmälan igen i framtiden.