Skriv ut den här sidan

Vad är tvångssyndrom?

Besväras du av tvångshandlingar och/eller tvångstankar?

Vi genomför en studie som jämför internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med sedvanlig kognitiv beteendeterapi för tvångssyndrom. Studien är tillgänglig för personer med tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Du måste vara minst 18 år och mantalsskriven i Stockholms, Södermanlands eller Uppsala län. Är du intresserad av att delta i studien kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig med mer information. Deltagandet i studien är gratis.

Hur känns det?

Du som har tvångssyndrom kan besväras av obehagliga och ångestframkallande tankar (tvångstankar) om att du exempelvis har glömt spisen på, att du kan få en smitta eller att saker måste vara symmetriska.

För att lindra obehaget tar du ofta till olika beteenden (tvångshandlingar). Vanliga tvångshandlingar är att kontrollera spisen om och om igen, tvätta händerna upprepade gånger eller arrangera saker symmetriskt.

Du som lider av tvångssyndrom upplever ofta ett starkt obehag i de situationer där tvångstankarna framkallas.

Typiska tecken

  • Återkommande och ihållande tankar/impulser som upplevs som påträngande och meningslösa och som ger uttalad ångest eller lidande.
  • Försök att ignorera eller undertrycka tankarna/impulserna eller motverka dem med andra tankar eller handlingar.
  • Insikt om att de tvångsmässiga tankarna/impulserna är överdrivna.
  • Upprepande av handlingar (t.ex. tvätta händerna, ställa i ordning, kontrollera) eller mentala handlingar (t.ex. bedja, räkna, upprepa något ord i det tysta), som du känner dig tvingad att utföra till följd av någon tvångstanke, eller i enlighet med regler som strikt måste följas.
  • Handlingarna utförs i syfte att minska obehag eller förhindra att någon fruktad händelse eller situation inträffar.
  • Tvångstankarna eller tvångshandlingarna orsakar ett påtagligt lidande, är tidskrävande eller stör i betydande grad dagliga rutiner, yrkesliv (eller studier) eller vanliga sociala aktiviteter eller relationer.

Följder

När du har tvångssyndrom blir du ofta begränsad i din vardag och gör inte längre saker du tidigare gjort och tyckt om. Du kan bli nedstämd av att livet i hög grad styrs av tvånget.

Anhöriga kan vara inblandade i tvånget, vilket gör att tvånget kan påverkar nära relationer. Utan behandling är det ofta svårt att bryta den negativa spiral som tvånget orsakar.

Förekomst

Tvångssyndrom förekommer hos cirka 2 procent av den vuxna befolkningen. Det innebär att upp emot 200 000 personer i Sverige lider av tvångsproblem.

Ansvarig forskare

Ansvarig forskare för studien om tvångssyndrom är Christian Rück, docent och överläkare.