Insomni och depression

Nära en miljon svenskar lider just nu av insomni, och cirka en halv miljon av depression. Många har båda problemen samtidigt. Vi genomför en studie om internetbehandling av insomni, och en annan om internetbehandling av både insomni och depression.

Man har tidigare antagit att deprimerades sömnproblem främst beror på depressionen och att depressionen måste behandlas i första hand. Nyare studier visar att sömnproblem i sig är en riskfaktor för nedstämdhet och depression. Det finns även tecken på att depressionen i sig blir förbättrad av KBT för insomni. Därför kommer vi i en studie nu särskilt att undersöka hur sömnproblem hänger ihop med nedstämdhet och depression.

Deltagare kommer att lottas mellan två behandlingar som handlar om både insomni och depression. Båda behandlingarna i den här delstudien bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Dessutom kommer vi för de som endast lider av insomni att utvärdera effekten av att hämta in lite mer information än vanligt om hur behandlingen går och hur sömnen förändras under behandlingens gång. Alla deltagare i den här delstudien får insomnibehandling med KBT.

Upplägget för bedömning och behandling är i studien i stort sett detsamma som för Internetpsykiatris ordinarie verksamhet. I studien lägger vi lite mer fokus på att mäta och följa upp hur deltagarna mår och vad de tycker, och deltagande i studien är gratis. Studien genomförs i samarbete med Karolinska Institutet.

Vem deltar i studien?

Urvalskriterierna är att man ska bo i Stockholms län och ha haft insomni i minst 3 månader. Man ska inte arbeta natt eller nattskift under tiden man deltar i studien. Eventuell antidepressiv medicin får inte ha ändrats på två månader innan behandlingsstart. 

Studiens status

Anmälan är för tillfället stängd på grund av högt söktryck, men det går att lämna en intresseanmälan.