Ledning

Nils Lindefors

Verksamhetschef
Överläkare
Professor

Roland Säll

Sektionschef öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Matti Dahl

Tillförordnad vårdenhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut

Sofia Jägholm

Tillförordnad biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog

Anna Norberg

Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare