Skriv ut den här sidan

Anmälan

Så här anmäler du dig till internetbehandling för magproblem (IBS).

Innan du anmäler dig

Innan du anmäler dig behöver din läkare intyga att du har diagnosen IBS. Du hittar intyget som ska användas genom att klicka på länken i rutan till höger (rutan kan också finnas längre ned på sidan, beroende på vilken typ av skärm som används). Ta med intyget till din läkare för underskrift. När du gjort det kan du anmäla dig enligt instruktionerna nedan. Intyget kommer du behöva ta med till det bedömningssamtal du kallas till efter att du anmält dig. Det är viktigt att du tar med dig just detta intyg, utan det kan bedömningssamtalet inte genomföras.

Så här anmäler du dig:

  1. Du anmäler dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster genom länken i rutan här till höger. Du kan läsa mer om hur du går till väga för att logga in på 1177.se
  2. När du har loggat in på 1177.se, välj "Alla övriga tjänster" under "Övriga tjänster". Klicka sedan på "Internetpsykiatri". Därefter kan du anmäla dig till den behandling du är intresserad av.
  3. För att komplettera din anmälan kommer du att få svara på ett antal formulär med frågor om dig och ditt mående.

Vad händer sedan?

När du har anmält dig blir du kallad till ett psykologbesök på vår mottagning i Flemingsbergs centrum (nära Huddinge sjukhus) för en bedömning av hur du mår och för att diskutera om behandlingen passar dig. Du måste ta med dig IBS-intyget, som du finner genom att trycka på länken i rutan längst ner på denna sida. Detta ska vara underskrivet av din läkare för att du ska kunna genomgå bedömningssamtalet och eventuellt starta i behandlingen.

Om behandlingen bedöms passa dig startar den vanligtvis inom några dagar efter ditt psykologbesök på Internetpsykiatri. Den pågår sedan i 12 veckor. Under tiden följs du upp med skattningar som du får göra via internet varje vecka.

Efter att behandlingen avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande besök på mottagningen för att diskutera hur det gått. I de fall man har behov av fortsatt eller annan behandling kan vi remittera eller hänvisa vidare.

Landstingstaxa och frikort

Internetbehandlingen ingår i ordinarie behandlingsutbud vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns landsting. Patientavgiften för internetbehandling är densamma som för psykologisk behandling i grupp. Det innebär att du enligt rådande landstingstaxa betalar 100 kronor för varje behandlingsvecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer ordinarie patientavgift för det inledande psykologbesöket på 100 kronor. 

Vår behandling täcks dessutom av högkostnadsskyddet. Det innebär att du under ett år betalar sammanlagt högst 1100 kronor i för all landstingsbunden vård inom Stockholms län, räknat från det första vårdtillfället. Sen är det gratis fram tills när tolv månader har gått efter det första vårdtillfället, och då börjar du betala igen tills du har kommit upp i högkostnadsbeloppet än en gång.

Klicka dig vidare till höger för att du läsa mer om hur du stämplar i högkostnadskortet när du går i internetbehandling.

Anmälan för dig som bor utanför Stockholms län

Anmälan för personer skrivna utanför Stockholms län kan ske först efter telefonkontakt med mottagningens koordinator eller sekreterare. Anledningen är hänsyn till patientsäkerhet och att 1177 Vårdguidens e-tjänster i dagsläget inte stödjer inloggning mellan länen. Efter anmälan genomförs ett bedömningssamtal vid mottagningen i Stockholm.