Ledning

Nils Lindefors

Verksamhetschef
Överläkare
Professor

Roland Säll

Sektionschef öppenvårdssektionen
Leg. psykolog

Nina Lind

Vårdenhetschef

Cecilia Svanborg

Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare
Medicine doktor
Leg. psykoterapeut

Jennifer Söderdahl

Biträdande vårdenhetschef
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut